Ekip Çalışması ve Yönetimi

Eğitim Amacı

Katılımcılar, gerçek bir ekibin nasıl oluşturulabileceği ve bu ekibin en iyi şekilde nasıl yönetilebileceği konusunda bilgi edineceklerdir. Çalışanların birlikte sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak ortak amaç ve ortak sorumluluk kavramıyla bir ekip olarak yönetilmesinin birimlerin ve kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasında ne kadar önemli bir rolü üstlendiğinin anlaşılması ve katılımcıların ekip yönetimi becerilerine önemli katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.