İkna ve Müzakere

Eğitim Amacı

Katılımcıların karşısındakilere fikirlerini kabul ettirebilme ve empoze etme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Tartışmalarda ortak bir paydada buluşabilme ve herkes için uygun çözümler ortaya koyabilme becerileri geliştirebileceklerdir.