Stratejik Yönetim

Eğitim Amacı

Katılımcılar, strateji türleri, stratejik yönetim ve analiz, stratejik liderlik konularında detaylı bilgiler edineceklerdir. Katılımcıların, bu eğitimde işletmenin kaynakları ile dış dünyanın fırsat ve tehditleri arasında uyum sağlaması, söz konusu tehditleri olumlu yönde kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.