Beden Dili ve Kişisel İmaj Oluşturma

Eğitim Amacı

Katılımcılar, İş ve özel hayatta beden dilini etkili bir şekilde kullanarak, jest ve mimiklerle iletişim içinde olunan kişilere kendini ifade edebilecek ve karşısındakinin beden dilini anlamlandırabilecekler. Sözlü ifadelerini destekleyici ve vurgulayıcı jest ve mimiklerle daha etkin bir hale getirebilme becerileri geliştireceklerdir.