360 Derece Performans Değerlendirme Sürecinde Nasıl Etkili Olunur?

360 Derece Değerlendirme Anketi

Anketin Amacı

360 Derece Değerlendirme Anketi, firma bünyesinde anket ile değerlendirilmesi istenen kişi ve yöneticilerin yetkinlikler kapsamında kendisi, astları, üstleri, yatayları ve iç müşterileri tarafından değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Uygulama Biçimi:
Online Uygulama

İçerik:
360 Derece Değerlendirme Anketi aşağıda belirtilen üç bölümden oluşmaktadır.

I. Kişi ve yöneticilerin ast, üst, iç müşteri ve yataylarıyla ilişkilerinin ilişki-frekans kırılımında ölçümlendiği bölümdür.

II. Kişi ve yöneticilerin ast, üst, iç müşteri, yataylar ve kendisine ait yetkinliklerin ölçümlendiği bölümdür.

III. Açık uçlu sorular bölümü, çalışanların kişiye ve şirket yönetimine iletmek istedikleri öncelikle iyileştirilmesi gereken konuları, mesajları yazılı olarak belirtebilecekleri bölümdür.

Soru Sayısı: 
Anket kapsamında yer alan soru sayısı kurumların talep ve istekleri doğrultusunda oluşturulacak kriter sayısı ve kritere bağlı sorulara göre değişiklik göstermektedir.

360

ANKET AŞAMALARI

Hazırlık

360 Derece Değerlendirme Uygulaması kapsamında, değerlendirilecek kişi ve pozisyonun yetkinliklerini ölçümlemeye yönelik olarak 360 Derece Değerlendirme Envanteri hazırlanır.

Hazırlanan 360 Derece Değerlendirme Envanterinde yetkinlikleri ölçümleyen soruların yanı sıra “Açık Uçlu Sorular” bölümü de yer almaktadır. Böylece yetkinlik  sorularının yanı sıra katılımcı hakkında farklı konulara ilişkin de geribildirimlerin yapılması amaçlanmaktadır.

Uygulama

Firmaya özgü hazırlanan 360 Derece Değerlendirme Envanteri, log2 Survey üzerinden e-mail olarak katılımcılara ve 360 Derece Değerlendiricilerine (Kendisi/Üst/Ast/Yatay/İç Müşteri) gönderilir.

Analiz ve Raporlama

Uygulamanın ardından, her bir katılımcıya özgü olarak katılımcının değerlendirme sonuçlarını içeren raporlama yapılacaktır.

Raporlar aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde hazırlanacaktır:

  • İlişki Frekans Tablosu
  • Katılımcının Kendini Değerlendirmesi
  • Katılımcının Diğerleri Tarafından Değerlendirilmesi

-Tüm Değerlendirici Ortalamaları / Üstlerin Ortalaması / Yatayların Ortalaması / İç Müşterilerin Ortalaması / Astların Ortamalası

  • Kişinin Kendi Değerlendirmesi ve Diğerlerinin Değerlendirmesine Göre Fark Tablosu
  • Kurum Yetkinlikleri Bazında Karşılaştırma (Kişi ile Ankette Değerlendirilen Tüm Katılımcıların Ortalamasının Karşılaştırılması)
  • Yetkinlik Gelişim İhtiyacı Tablosu (Önceliklendirmeli)
  • Açık Uçlu İfadeler