1

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları

log2 Eğitim & Danışmanlık olarak farklı sektörlere ve farklı pozisyonlara yönelik olarak (lider geliştirme, talent pool-yetenek havuzu, seçme yerleştirme, terfi-atama, MT -management traine, kariyer planlama ve geliştirme gibi) İKY uygulamaları ve süreçlerinde Değerlendirme Merkezi Hizmetleri vermekteyiz.

İşe Alım Sürecinde

İşe Alımda Değerlendirme Merkezi uygulamaları adayın mevcut durumunu ve potansiyelini ölçümleyerek, ilgili pozisyona ve şirkete uygunluğunu belirlemeyi hedeflemektedir.

Terfi / Atama Süreçlerinde

Terfi ve Atama sürecinde Değerlendirme Merkezi uygulamalarında amaç çalışanın terfi veya ataması doğrultusunda alacağı yeni görev ve sorumluluklarını yerine getirecek yetkinlik ve kişilik özelliklerine ne kadar yeterli düzeyde sahip olduğunu belirleyebilmektir.

Lider / Yönetici Geliştirme Programları Süreçlerinde

Lider ve Yönetici Geliştirme Programlarına katılacak kişilerin güçlü ve gelişime açık noktalarının belirlenmesi amacıyla Değerlendirme Merkezi Uygulamaları yapılmaktadır.

Yetenek Havuzu Oluşturma Süreçlerinde

Yetenek Havuzu programları, kurumun gelecekte ihtiyaç duyacağı –özellikle kritik- noktalara yönelik potansiyelleri iyi olan (yetenekli) kişilerin tespit edebilmek amacı ile kullanılır.

Kariyer Planlama ve Yedekleme Süreçleri

Şirketin kariyer planlama ve yedekleme süreçleri doğrultusunda değerlendirme merkezi ölçümlemesi ile kişilerin kariyer hatlarında ilerleyebilmek için mevcut durumları, gelişime açık yönleri ve bir sonraki kariyer basamağı için kendisini yetiştirmesi gereken alanlar belirlenir.

Gelişim / Eğitim Programları

Çalışanların, takımların mevcut durumlarının değerlendirme merkezi ile belirlenmesini takiben gelişime açık yönler için kişiye veya takıma özel olarak kurgulanmış eğitim ve gelişim programlarının oluşturulmasına olanak sağlar.

MT Alımları

Değerlendirme Merkezi şirket yetkinlikleri, kültürü, vizyonu doğrultusunda kurgulanarak yetenekli yeni mezunların şirket bünyesine alınmasına olanak sağlar.

Eğitim İhtiyaç Analizi

Kişilerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi esnasında Değerlendirme Merkezi Uygulamaları gerçekleştirilerek yetkinliklere dayalı kişi bazlı eğitim ihtiyaçları objektif olarak belirlenmektedir.

Untitled

UYGULAMA AŞAMALARI

Hazırlık

  • Ölçümlenecek Yetkinliklerin Belirlenmesi

Değerlendirme Merkezi uygulamasının ilk süreci uygulamanın hangi amaç için kimlere uygulanacağı ve şirketin bu kapsamda belirlenmiş yetkinlikleri var ise incelenip ölçümlenecek yetkinliklerin belirlenmesidir.

Eğer şirketin belirlediği yetkinlikler yok ise log2 tarafından değerlendirme merkezi uygulamasının hangi amaç ve hangi katılımcılar için yapılacağı bilgisi doğrultusunda bir yetkinlik matrisi oluşturulur ve şirket ile bu kapsamda hem fikir kalınır.

  • Yetkinlikler Bazında Araç Eşleştirmesi

Ölçümlenecek yetkinlikler ve katılımcı profili doğrultusunda log2 tarafından hangi değerlendirme merkezi araçları kullanılacağı ve hangi araçlar ile hangi yetkinliklerin ölçümleneceği belirlenir.

  • Araçların Şirkete / Gruba Göre Dizayn / Revize Edilmesi

Belirlenen değerlendirme merkezi araçları, ölçümlenecek yetkinlikler, şirketin sektörü ve katılımcı profiline göre log2 tarafından kurgulanır. Şirkete özgü bir proje olarak dizayn edilir.

  • Değerlendirici / Assessor Eğitimlerinin Verilmesi

Değerlendiricilere ölçümlenecek yetkinlikler ve bu kapsamda dizayn edilmiş araçlar ile ilgili gelinen noktaya ilişkin bilgi verilir. Her bir araçla ölçümlenmesi planlanan yetkinliklere ilişkin beklenilen davranış göstergeleri, cevaplar, tutumlar temelinde danışmanlara /assessorlere gerekli eğitimler/bilgilendirmeler yapılır.

Uygulama

  • Uygulama Takviminin Oluşturulması

Şirket İnsan Kaynakları Departmanları ile katılımcı listeleri, uygulama takvimi, lokasyonu netleştirilerek gerekli planlama yapılır.

  • Katılımcılara Uygulanması

Belirtilen tarih ve lokasyonlarda ilgili araçlar (ölçümlenecek kriterler bazında hazırlanmış olan) katılımcılara uzman kişiler tarafından uygulanarak ölçümleme süreci başlar.

Analiz ve Raporlama

  • Verilerin Değerlendirilmesi

Her bir katılımcıya ilişkin uygulama sonuçları ve değerlendirici / assessor görüşleri sürece dahil olan tüm danışmanlar tarafından tek tek görüşülerek katılımcının ölçümlenmesi amaçlanan yetkinlikler bazında puanları oluşturularak mevcut durumu çıkartılır.

  • Raporların Oluşturulması

Verilerin değerlendirilmesi aşamasında elde edilen veriler çeşitli grafikler, tablolar desteği ile ayrıntılı bir şekilde oluşturularak kişi bazlı ve IK departmanı raporları oluşturulur. Danışman yorumları raporlara eklenir.

  • Şirkete Geribildirim Yapılması

Şirketin talebi doğrultusunda değerlendirme merkezi katılımcılarına mevcut durumlarına ilişkin geribildirim görüşmeleri yapılabildiği gibi yine şirketin talebi doğrultusunda yöneticilere değerlendirme merkezi katılımcılarının mevcut durumlarına ilişkin geribildirim yapılır.

log2 Değerlendirme Merkezi kapsamında elde edilen veriler değerlendirme aşamasına dahil olan tüm danışmanlar ile birlikte değerlendirilir ve katılımcının mevcut durumu çıkartılır. Elde edilen veriler ışığında ayrıntılı grafik ve genel görüşlerin yer aldığı raporlar oluşturulur.

Raporlarda katılımcının kişisel özelliklerine ilişkin veriler, yetkinlik puanları, güçlü yönleri gelişime açık yönleri ve değerlendirici / assessor yorumları yer almaktadır.