Etkili İletişim Becerileri

Eğitim Amacı

  • Güçlü bir ekip olmak ve rekabetçi üstünlüğü sürdürmek için olumlu düşünme, ortak bir dil, güven ve anlayış kazanmak.
  • Çalışanların kurum içi iletişim kazalarını ortadan kaldırarak; doğru iletişim yöntemleri ile kurum içi ilişkileri güçlendirmek.
  • İş ve özel hayatta ister karşılıklı, ister iletişim kanalları vasıtası ile iletişim içinde olunan kişileri anlamak, kendini ifade edebilmek ve hatırlanmayı sağlayacak becerileri geliştirmek.
  • İletişimde beden dilini etkin şekilde kullanmak ve iletişim içerisinde olan kişilerin beden dili vasıtasıyla ilettikleri mesajları anlamak.