Farklı Kişilikleri Analiz Etme ve Yönetme

Eğitim Amacı

Katılımcılara, başkaları ile daha sağlıklı ilişkiler geliştirebilmeleri için, kişilik tipleri, bunların tespit edilmesi ve bunlara göre yönetim biçimlerinin geliştirilmesine yönelik bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir.