Hedef Belirleme ve Performans Görüşmesi

Eğitimin Amacı

Performans, performans değerlendirme ve performans yönetim sistemi kavramları konusunda katılımcıları bilinçlendirerek, katılımcılara performans yönetimi sürecinde hedeflerin doğru, ölçülebilir ve gerçekçi belirlenebilmesi için “hedef belirleme yöntemi”nin benimsetilmesi, değerlendirme esnasında “değerlendirici hataları”ndan kaçınılması ve geribildirim yapma konusunda “performans görüşmesi yapabilme” becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.