çma

İç Müşteri Memnuniyeti Anketi

Anketin Amacı

Firmanın her bir sürecinde görev alan departmanların sunduğu ürün ve hizmetler kapsamında iç müşterileri tarafından değerlendirilerek, memnun olunma düzeylerinin ölçümlenmesi ve iyileştirilmesi gereken konuların tespit edilmesidir.

Uygulama Biçimi:
Online Uygulama

İçerik:
İç Müşteri Memnuniyeti Anketi aşağıda belirtilen üç bölümden oluşmaktadır.

I. Katılımcıların kimliklerini ortaya çıkarmayı engelleyecek şekilde kurgulanmış demografik ve organizasyonel bilgileri belirtecekleri bölümdür.

II.  Departmanlara sunulan hizmet ve uygulamaların, çeşitli kriter başlıklarında katılım skalasında ölçümlendiği bölümdür.

III. Açık uçlu sorular bölümü, çalışanların departman ve şirket yönetimine iletmek istedikleri öncelikle iyileştirilmesi gereken konuları, mesajları yazılı olarak belirtebilecekleri bölümdür.

Soru Sayısı: 
Anket kapsamında yer alan soru sayısı kurumların talep ve istekleri doğrultusunda oluşturulacak kriter sayısı ve kritere bağlı sorulara göre değişiklik göstermektedir.

 

Untitled

 

ANKET AŞAMALARI

Hazırlık

Hazırlanan İç Müşteri Memnuniyeti Envanterinde memnuniyet kriterlerini ölçümleyen soruların yanı sıra “Açık Uçlu Sorular” bölümü de yer almaktadır.

Uygulama

İç Müşteri Memnuniyet Anketi uygulaması, log2 Survey üzerinden katılımcıların e-mail adreslerine anketin gönderilmesi yolu ile online olarak gerçekleştirilmektedir.

Analiz ve Raporlama

Tüm departmanlara ilişkin sonuçları içeren ve bütünsel bir bakış sağlamayı amaçlayan raporlar oluşturulacaktır. Bu raporlar hem şirket bütünü hem de departman bazlı olarak hazırlanmaktadır.