İş Analizi / İş Tanımı / Yetkinlikler

Eğitim Amacı

Katılımcılar, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının entegre bir biçimde işlemesini sağlamak için iş analizinin nasıl yapılacağı, iş analizinden hareket ederek iş tanımlarının ve iş gereklerinin nasıl hazırlanacağı, nasıl kullanılacağı hakkında bilgi edineceklerdir.