İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

Eğitim Amacı

Ücretin organizasyon içindeki önemi, kişilerin ücret oluşumundaki sorumlulukları, ücretin çalışanların motivasyonuna ve verimliliğine etkileri, iş değerleme yapma teknikleri ve iş değerleme sonuçlarının ücrete yansıtılması hakkında kişileri bilgilendirerek daha objektif ve adaletli bir ücret sisteminin kurulmasını sağlamak.