Kavramsal Düşünme Teknikleri

Eğitim Amacı

Katılımcılara, düşünme tarzları, analitik düşünme, problem çözme teknikleri ve sistemsel düşünme hakkında bilgiler aktarılacaktır. Katılımcıların olaylara ve problemlere geniş bir açıdan bakabilmesi, büyük resmi görebilmesi ayrıca bu sayede kapsamlı, yaratıcı ve kalıpların dışına çıkabilen çözümler üretebilmek becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

1- Düşünme Tarzları

 • Düşünme Nedir?
 • Düşünme Tarzları
 • Kavramsal Düşünme
 • Analitik Düşünme

 

2- Problem Çözme

 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözme Teknikleri
 1. Beyin Fırtınası
 2. Balık Kılçığı
 3. Diğer Problem Çözme Tekniklerine Genel Bakış

 

3- Sistemsel Düşünme

 • Sistemsel Düşünme Nedir?
 • Amaçları
 • Bize sağladıkları
 • Döngüler
 • Stratejide Kilitlenme

 

4- Analitik ve Sistemsel Düşünme