awe

Lider Geliştirme Programı

Programın Amacı

Bir yöneticinin hem özel hem de çalışma hayatında daha verimli, mutlu, üretken olabilmesi için mesleki bilgi becerisinin yanında sahip olması gereken iletişim kurabilme, koçluk, başkalarına liderlik edebilme, harekete geçirebilme, hırslandırma, güçlendirme, ilham verme vb. yetkinlikleri geliştirme/kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program Süreci

 • Lider Geliştirme Program öncesi kişilerin güçlü ve gelişime açık noktalarının belirlenmesi (Değerlendirme Merkezi Uygulamaları)
 • 360 Derece Değerlendirme Anketi
 • Mentorluk Geribildirimi
 • Raporlama
 • Eğitimler
 • Ödev ve Okuma Aktiviteleri
 • 360 Derece Değerlendirme Anketi
 • Mentorluk Geribildirimi
 • Raporlama

aa

 

PROGRAM AŞAMALARI

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (Lider Geliştirme Program Öncesi Kişilerin Güçlü ve Gelişime Açık Noktalarının Belirlenmesi)

LGP katılımcılarının, yetkinlik ve kişilik özelliklerine dayanan değerlendirme metodolojisi kapsamında liderlik potansiyellerinin bireysel ve kurum bütününde ölçümlenmesini içeren bir aktiviteler bütünüdür.

 • Grup çalışmaları
 • Bireysel uygulamalar
 • Sunum
 • Yetkinliklere dayalı mülakat
 • Kişilik değerlendirmesi

 

360 Derece Değerlendirme Anketi

Katılımcılara, yetkinliklere ve eğitim programı içeriklerine paralel olarak 360 Derece Değerlendirme Anketi hazırlanmaktadır. Bu anket ile katılımcıların mevcut durumları 360 Derece Yöntemi ile değerlendirilir.

360 derece değerlendirme anketi, log2 uzmanlarınca hazırlanarak, log2 Survey üzerinden e-mail olarak katılımcılara ve 360 derece değerlendiricilerine (Kendisi / Üst / Ast / Yatay / İç Müşteri) gönderilir.

360 Derece Değerlendirme Anketi, Eğitim ve Gelişim Programı Öncesinde mevcut durumu ve akabinde mevcut gelişimi gözlemleyebilmek için, iki farklı (program öncesi ve program sonrası) zamanda uygulanır.

 

Mentorluk Geribildirimi

Katılımcıların bireysel gelişim ve mevcut  durumlarına ilişkin geribildirimin yapılacağı, gelişimlerinin pratik uygulamalara yönlendirildiği mentorluk ve geri bildirim görüşmeleri mentor tarafından katılımcılar ile bire bir olarak gerçekleştirilir. Mentorluk görüşmeleri katılımcıların gelişimlerini izleyebilme, arttırma açısından oldukça önem teşkil etmektedir.

Mentorluk ve Geribildirim görüşmeleri, 360 Derece ön test sonrası, program devam ederken ve 360 Derece son test sonrası olmak üzere üç farklı zamanda gerçekleşmektedir.

 1. Mentorluk ve Geri Bildirim Görüşmesi;

Değerlendirme Merkezi ve 360 Derece Ön Test ve süresince elde edilen veriler kapsamında katılımcıya mevcut durumuna ilişkin geri bildirim yapıldığı görüşmedir. Bu görüşme kapsamında kişinin mevcut durumu dikkate alınarak katılımcıya ilişkin ‘Bireysel Gelişim Planı’ hazırlanacaktır.

 1. Mentorluk ve Geri Bildirim Görüşmesi;

Program devam ederken gelişim durumuna ilişkin geribildirimin yapılacağı görüşmelerdir.

 1. Mentorluk ve Geri Bildirim Görüşmesi;

360 Derece Son Test sonrası ve kişinin program süresince gelişim durumuna ilişkin geribildirimin yapılacağı görüşmelerdir.

 

Program Başı Raporlaması

Raporlarda katılımcının mevcut durumu ve katılımcının program dahilinde yapılan Değerlendirme Merkezi Uygulama sonuçları hakkında bilgiler verilmekte ve katılımcıya ilişkin genel görüşün yer aldığı konular raporlanmaktadır.

Bireysel raporlamalarda yer alan başlıkların listesi aşağıda yer almaktadır.

 • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları Sonuç ve Yorumları
 • 360 Derece Uygulama Analiz Sonuçları
 • Uzman Görüş ve Önerileri

Her bir katılımcı için mevcut durumlarına ilişkin bilgilendirmelerini içeren bireysel raporlama hazırlanır.

 

Eğitim Programında Yer Alan Modül Başlıkları

 • Takım Yönetimi
 • Performans Koçluğu
 • Duygusal Zekalı Lider
 • İletişim ve Kişilerarası İlişkiler
 • Sunum
 • Delegasyon ve Güçlendirme
 • Ekip Çalışması ve İş Birliği
 • Stratejik Düşünme ve Bütünsel Bakış
 • Hedef Belirleme
 • Liderlik
 • Stres Yönetimi
 • Değişim Yönetimi ve Yenilikçilik
 • Zaman Yönetimi
 • Farklı Kişilikleri Analiz Etme ve Yönetme
 • Problem Çözme ve Kavramsal Düşünme Teknikleri

 

Ödev ve Okuma Aktiviteleri

360 Derece Değerlendirme Anketi ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları esnasında kişide çıkan gelişim noktalarına yönelik, eğitimlere destek olacak ödev ve okuma aktiviteleri verilir.

 

Nihai Raporlama

Bu bilgilendirmeler ve raporların hazırlanmasındaki amaç, Kurum İK yetkililerinin yöneticilerin kişisel gelişimlerini yakından ayrıntılı bir şekilde takip edebilmelerini sağlamaktır.

Bilgilendirmelerde yöneticinin program dahilindeki mevcut durumu, eğitim performansları, 360 derece uygulama sonuçları, bireysel gelişim planında sergilediği performans ve katılımcıya ilişkin genel görüşün yer aldığı konular raporlanır.