Performans Odaklı Koçluk

Eğitim Amacı

Katılımcılara yöneticilik ve koçluk rolleri-becerileri konusunda bilgiler aktarılarak, çalışanların kişiliklerini dikkate alan ve performanslarını arttırmaya yönelik motivasyon sağlayan bir anlayış benimsemeleri hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

Kişisel Performansı Etkileyen Unsurlar

  • Yetkinlik
  • Motivasyon

-İsteklilik ve Tatmin Matrisi

-Motivasyon Teorileri

-Farklı Kişilik Tiplerine Yönelik Motivasyon Yöntemleri

Performans Döngüsü ve Liderin Organizasyonda Kullanabileceği Güç Türleri

Destek Gücü ve Koçluk

  • Gelişim Koçluğu
  • Kariyer Koçluğu

Koçluk Verilecek Kişinin Durumunu Tespit Etme

  • Durumsal Liderlik

Etkili Geribildirim ve Objektif Değerlendirme için STAR Notları

Geribildirim

  • Soru Sorma
  • Sandviç Methodu
  • Dolaylı ve Doğrudan Geribildirim