Performans Yönetimi ve Koçluk

Eğitim Amacı

Performans, performans değerlendirme ve performans yönetim sistemi kavramları konusunda katılımcıları bilinçlendirerek, katılımcılara performans yönetimi sürecinde hedeflerin doğru, ölçülebilir ve gerçekçi belirlenebilmesi için “hedef belirleme yöntemi”nin benimsetilmesi hedeflenmektedir.