Stres Yönetimi

Eğitim Amacı

Katılımcıların iş ve özel yaşamlarında kendileri için stres yaratan faktörlerin farkına varmaları, stres unsuru faktörlere karşı uygulayabilecekleri farklı teknikleri öğrenmeleri ve uygulamaya başlamaları hedeflenmektedir.