Temel Yönetim Becerileri

Eğitim Amacı

Katılımcıların yönetim bilimi hakkında bilgi edinmeleri sağlanarak, yönetim fonksiyonlarının etkinliğini arttırmaları, yönetimin her alanı hakkında bilgi sahibi olmaları, kendileri, ekipleri ve kurumlarını geliştirebilecek ve sınırlı kaynakları daha etkin ve verimli kullanmaları hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

  • Yönetim Nedir?
  • Tarihsel Süreçte Yönetimin Değişimi
  • Temel Yönetim Becerileri
  • Önceliklendirme ve Planlama

Acil/Önemli Ayrımı

Etkinlik-Verimlilik Ayrımı

Ajanda Yönetimi

Zaman Dağılımı Grafiği

İşlerin Dağılımında Etkinlik

KPI ve SMART + Aktivite Planı

  •      Kaynak Yönetimi ve Organize Etme

Planlama ve Organizasyon Bağlantısı

Görev/Yetki /Sorumluluk

Delegasyon ve Güçlendirme

Formel/İnformel Organizasyon

  •      Koordinasyon ve İşbiriliği

Koordine Etme

Takım Çalışması & İşbirliği

Oyun Teorisi