1111

Yetenek Havuzu Programı

Bir şirketin ihtiyaç duyacağı yönetici kadrolarına geçişte bilinçli seçimlerin yapılabilmesi için yetenekli kişilerin belirlenmesi ve bu kişilerin gelişimlerinin belirli bir program dahilinde sağlanması-izlenmesi-raporlanması sürecidir.

Programın Amacı

Bir yönetici adayının hem özel hem de çalışma hayatında daha verimli, mutlu, üretken hale gelebilmesi için yönetsel ve davranışsal yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefler.

Program Süreci

 • Yetenek Havuzu Oluşturma (Değerlendirme Merkezi Uygulamaları)
 • 360 Derece Değerlendirme Anketi
 • Mentorluk Geribildirimi
 • İlk Raporlama
 • Eğitimler
 • Ödev ve Okuma Aktiviteleri
 • 360 Derece Değerlendirme Anketi
 • Mentorluk Geribildirimi
 • Final Raporlama

Untitled

PROGRAM AŞAMALARI

Yetenek Havuzu Seçim Süreci

YHP Adaylarının, yetkinlik ve kişilik özelliklerine dayanan değerlendirme metodolojisi kapsamında kariyer potansiyellerinin bireysel ve kurum bütününde ölçümlenmesini içeren bir aktiviteler bütünüdür.

 • Grup çalışmaları
 • Bireysel uygulamalar
 • Sunum
 • Yetkinliklere dayalı mülakat
 • Kişilik değerlendirmesi

 

360 Derece Değerlendirme Anketi

Katılımcılara, yetkinliklere ve eğitim programı içeriklerine paralel olarak 360 Derece Değerlendirme Anketi hazırlanmaktadır. Bu anket ile katılımcıların mevcut durumları 360 Derece Değerlendirme Yöntemi ile değerlendirilir.

360 derece değerlendirme anketi, log2 uzmanlarınca hazırlanarak,   log2 Survey üzerinden e-mail olarak katılımcılara ve 360 derece değerlendiricilerine (Kendisi / Üst / Ast / Yatay /İç Müşteri) gönderilir.

360 Derece Değerlendirme Anketi, Eğitim ve Gelişim Programı Öncesinde mevcut durumu ve akabinde mevcut gelişimi gözlemleyebilmek için, iki farklı (program öncesi ve program sonrası) zamanda uygulanır.

 

Mentorluk Görüşmeleri

Katılımcıların bireysel gelişim ve mevcut  durumlarına ilişkin geribildirimin yapılacağı, gelişimlerinin pratik uygulamalara yönlendirildiği mentorluk ve geri bildirim görüşmeleri mentor tarafından katılımcılar ile birebir olarak gerçekleştirilir. Mentorluk görüşmeleri katılımcıların gelişimlerini izleyebilme, arttırma açısından oldukça önem teşkil etmektedir.

Mentorluk ve Geribildirim görüşmeleri, 360 Derece ön test sonrası, program devam ederken ve 360 Derece son test sonrası olmak üzere üç farklı zamanda gerçekleşmektedir.

 

Eğitimler

 • Temel Yönetim Becerileri
 • Takım Yönetimi ve Koçluk
 • İletişim ve Kişilerarası İlişkiler
 • Sunum
 • Hedef Belirleme
 • Liderlik
 • Stratejik Yönetim
 • Stres Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Farklı Kişilikleri Analiz Etme ve Yönetme
 • Problem Çözme ve Kavramsal Düşünme Teknikleri

 

Ödev ve Okuma Aktiviteleri

360 Derece Değerlendirme Anketi, Mentorluk görüşmeleri ve eğitimler sırasında katılımcılarda belirlenen gelişime açık yönlere yönelik ödev ve okuma aktiviteleri planlanarak kişilerle paylaşılır.

Raporlama

İlk Rapor

Yetenek Havuzu Seçim Süreci çerçevesinde her aday için mevcut durumlarına ilişkin bilgilendirmelerini içeren bireysel raporlama hazırlanır.

Raporlarda yer alan başlıklar:

-Değerlendirme Merkezi Uygulamaları Sonuç ve Yorumları

-360 Derece Uygulama Analiz Sonuçları

-Uzman Görüş ve Önerileri

Final Rapor

Program sonunda aday ile ilgili aşağıdaki başlıklarda final rapor hazırlanmaktadır:

-360 Derece Uygulama Analiz Sonuçları

-Yetkinlik Bazlı Gelişim Durumu

-Katılımcıya İlişkin Genel Görüş