Yetkinliklere Dayalı Eğitim ve Geliştirme

Eğitim Amacı

Eğitim yönetimi faaliyetlerinin kurum için önemi hakkında ve diğer İK faaliyetleri ile uyumlu ve geliştirici bir eğitim yönetimi sistemini kuracak genel bilgileri vererek katılımcıların kurum içinde eğitime ihtiyacı olan alanları tam ve doğru olarak tespit edebilmesini mümkün kılmak ve etkin bir eğitim sisteminin kurulmasını ve yönetilmesini sağlamak.