Yetkinliklere Dayalı Kariyer Planlama ve Yedekleme

Eğitim Amacı

Her pozisyon ve dolayısıyla kişi için kariyer planlarının öneminin kavranmasını, kariyer haritalarının anlamının ve öneminin kavranılmasını sağlayarak kariyer planlama çalışmalarını örgütü geliştirici ve motivasyon sağlayıcı olarak kullanmak ve daha bilimsel ve etkin yedekleme planı yapabilmek.