Yetkinliklere Dayalı Mülakat Teknikleri

Eğitim Amacı

Personel seçiminde işe uygunluğu belirlemek amacıyla yetkinliklerin ölçüleceği yöntemlerin geliştirilmesi ve mülakatlarda yapılan hataların açıklanarak önlemlerin paylaşılması hedeflenmektedir.