Yetkinliklere Dayalı Seçme ve Yerleştirme ve Mülakat

Eğitim Amacı

Etkin bir seçme yerleştirme sisteminin/sürecinin kurulması konusunda katılımcılara bilgi-beceri kazandırılması ve seçme yerleştirme faaliyetlerinden sorumlu olan kişilere yetkinlikler, kişilik tipleri ve mesleki ilgi tarzları konusunda bilgi vererek personel seçim sürecinin daha objektif ve etkin gerçekleştirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.